Ekspert za ustavno pravo Radomir Lukić izjavio je Srni da je put sankcija koje nameće Evropa, zajedno sa SAD, potpuno pogrešan jer oni ne razumiju biće srpskog naroda i veoma velike slobodarske težnje koje uvažavaju i egzistenciju drugih.

– Mi smo uvažili da postoji hrvatski nacionalni identitet u BiH, uvažili da postoji muslimanski, odnosno bošnjački, a svi oni treba da uvaže da postojimo i mi /Srbi/ – istakao je Lukić.

Ako oni imaju svoje interese, dodao je Lukić, onda i Srbi imaju svoje interese da ostanu u svom prirodnom identitetu, da budu ono što jesu u bilo kojoj BiH.

On je ocijenio da politika prema Srbima u bivšoj Јugoslaviji izgleda nema nikakve izmjene u proteklih tridesetak godina.

– Kako su nas u početku gledali kao one koji su od Јugoslavije napravili jednu “tamnicu naroda pod srpskom čizmom”, tako nas gledaju danas i u BiH. Kako su nas gledali kao osnovne krivce za sve političke trzavice u Јugoslaviji, tako nas gledaju i u BiH, jer nisu spremni da nas pogledaju u lice, i to ono naše lice kakvo jeste – rekao je Lukić, profesor Pravnog fakulteta u Palama.

On je naglasio da su Srbi slobodarski narod koji nije spreman da tlači druge, koji se uvijek borio ne samo za svoju slobodu, već i slobodu drugih.

– Polazeći od toga, mi smatramo da niko nema pravo da protiv naše volja uništava Republiku Srpsku, da joj oduzima njene vitalne funkcije i da od nje čini jednu jedinicu koja pada ispod nivoa lokalne samouprave – poručio je Lukić.

Rekao da Srbi imaju pravo da se tome suprotstave i da niko nema pravo ni silom da im to oduzme.

– Mi ćemo na ovom putu uspjeti da pobjedimo, nalazeći neku, nadam se, normalnu sredinu između onog što hoće Zapad da učini od BiH, a to je da Srbe rasrbi, da Hrvate rashrvati i sve nas ubaci u bubanj “bosanstva” i da napravi jedan lanac za taljenje, kako se to kaže, nove bosanske nacije – poručio je Lukić.

On je rekao da svi ljudi sa Zapada moraju da shvate da Srbi to ne žele i da nema te sile koja može od njih to da učini.

– U mnogo nepovoljnijim okolnostima to nije uspela da učini ni Turska za 500 godina, ni Austrougarska za pedesetak godina svoje vladavine, i to neće uspjeti nijedna sila na ovim prostorima. Mi ovaj put moramo da nastavimo sebe radi, a uvijek će biti onih razumnih prijatelja i država koje će vidjeti o čemu se radi – ukazao je Lukić.

Istakao je da je zbog toga put sankcija koji nameće Zapad pogrešan.