SARAJEVO – Politički direktori Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira (PIK) saopštili su u Kominikeu objavljenom nakon dvodnevne sjednice da „osuđuju radnje koje je preduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, a koje ozbiljno podrivaju dejtonski okvir i narušavaju stabilnost u BiH i regionu“.
Predstavnici Ruske Federacije nisu učestvovali na sastanku političkih direktora.

-Vlasti u Republici Srpskoj najavile su i mjere koje bi, ako bi se sprovele, značile poništavanje 26 godina reformi u sprovođenju mira, koje su važne i za proces priključivanja EU – stoji u Kominikeu.

Politički direktori sastali su se juče i danas “kako bi razmotrili stanje sprovođenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu BiH.

-Upravni odbor PIK-a upozorava da usvajanje Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavlja kršenje kako Aneksa 4 tako i Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir. Usvajanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne samo da se krši Aneks 4, onemogućava efikasan odgovor na pandemiju kovida-19 nego se takođe BiH još više udaljava od usklađenosti sa standardima EU, među kojima je i postojanje jedinstvenog ekonomskog prostora – navedeno je u saopštenju nakon sjednice.

U vezi sa najavom mjera povlačenja Republike Srpske iz sporazuma o prenosu nadležnosti, između ostalog u oblastima odbrane, indirektnog oporezivanja i pravosuđa, Upravni odbor PIK-a naglašava da „ne može biti jednostranog povlačenja iz sporazuma o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu“.

– Upravni odbor PIC-a dijeli zabrinutost koju su izrazili MMF i Svjetska banka o ozbiljnim posljedicama koje takvi potezi imaju po budžete organa vlasti, pristup sredstvima, te međunarodne projekte pomoći. Potezi koje preduzima bilo koja strana, a kojima se ugrožava Opšti okvirni sporazum za mir, imat će posljedice – naveli su u Upravnom odboru PIK-a.

Upravni odbor PIK-a izrazio je “svoju punu podršku i opredijeljenost za blisku saradnju sa visokim predstavnikom u vršenju njegovog značajnog mandata kao i za njegova izvršna ovlašćenja“, te pozdravio „njegov angažman sa političkim liderima BiH na ispunjavanju programa 5+2, uključujući i formiranje radne grupe za državnu i vojnu imovinu“.

Upravni odbor PIC-a ponovio je da „svako ugrožavanje državnih institucija, ili pak pokušaji narušavanja funkcionalnosti tih institucija, utjiču na stabilnost BiH, kao i njenih entiteta i Distrikta Brčko“.

Upravni odbor PIK-a podsjetio je sve strane na „njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opšti okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika“. Upravni odbor je potvrdio „svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta“.

-Entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Podsjećamo vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Opšteg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se sprovoditi – saopštio je Upravni odbor, dodavši da „međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje sprovođenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir“ i naglasio potrebu za punom implementacijom programa 5+2, što je i dalje uslov za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika.

Upravni odbor PIK-a pozbao je sve lidere da „grade atmosferu međusobnog povjerenja te da se uključe u dijalog, između ostalog i tako što će odmah prestati sa retorikom podjela i eskalacija te destabilizujućim političkim aktivnostima ili odlukama, što izaziva uznemirenost među građanima i podriva mir i stabilnost u zemlji i u cijelom regionu“.

Upravni odbor PIK-a je pozvao sve izabrane i imenovane predstavnike iz Republike Srpske da se vrate u institucije na nivou BiH „bez daljeg odlaganja i angažuju na reformama koje su neophodne za napredak BiH, između ostalog i na njenom evroatlantskom putu.

Upravni odbor PIK-a takođe je pozvao sve političke lidere da iskorijene korupciju „koja ozbiljno ugrožava institucije, sprječava razvoj i podstiče odlazak ljudi iz BiH, posebno mladih“.

-Ne smije se dopustiti da još jedan izborni ciklus prođe bez jačanja integriteta i poštenijeg izbornog procesa, te bez davanja jednakih prilika svim građanima da se kandiduju za najviše funkcije u ovoj zemlji – naveio je Upravni odbor PIC-a i izrazio svoju punu podršku naporima koji se odvijaju u vezi s ustavnom i izbornom reformom.

Upravni odbor PIK-a pozvao je stranke iz Federacije BiH da vrate povjerenje, otklone nefunkcionalnosti i u potpunosti provedu rezultate izbora iz 2018. godine.

Upravni odbor PIK-a održaće svoj sljedeći redovni sastanak 7. i 8. juna 2022. godine.