Demokratski savez – DEMOS je za nepune dvije godine uspio da izgradi snažnu stranačku infrastrukturu na terenu, a lokalni izbori će pokazati svu našu snagu. Očekujemo da budemo zastupljeni u svim lokalnim skupštinama u Republici Srpskoj u kojima imamo kandidate za odbornike, poručila je zamjenik predsjednika DEMOS-a i predsjednik Gradskog odbora stranke u Zvorniku Spomenka Stevanović.

Ona dodaje da je DEMOS kampanju bazirao na uspješnim ljudima, iza kojih stoje rezultati i mladima, sa vizijom, koju mogu sprovesti u djelo.

-Budući da su za nas ovi izbori veoma važni, krajnje odgovorno smo pristupili formiranju odborničkih lista, jer su one ogledalo svake stranke. Odborničke liste u svim lokalnim zajednicama su veoma kvalitetne, a na njihovom čelu su prepoznatljivi i najjači ljudi iz svojih sredina – naglasila je Stevanovićeva.

Ona je naglasila da DEMOS na ove izbore izlazi čista obraza, jer ima se sa čime pohvaliti – iza njih su rezultati i na političkom, društvenom i svakom drugom planu.

-Imajući u vidu kako smo radili, kako radimo i kako ćemo raditi i ubuduće, očekujemo dobar izborni rezultat. Ono šta je oduvijek bilo u fokusu našeg rada jeste zalaganje za bolji život naših građana u svim segmentima i takvu politiku ćemo nastaviti da sprovodimo u našim lokalnim sredinama, odnosno skupštinama u kojima budemo zastupljeni. Za svaku od opština smo kreirali posebne programe, ali suština je da u svakom od njih nudimo prijedloge za poboljšanje privrednih aktivnosti, zapošljavanje, rješavanje infrastrukturnih problema u lokalnim sredinama, demografske obnove, razvoja turizma, ali i poboljšanja uslova života na selu – poručila je Stevanović.

Kada je riječ o koaliciji, prema riječima Spomenke Stevanović, DEMOS očekuje da ona ubjedljivo pobijedi, ako ne u svim, onda u većini opština i gradova, posebno kandidati za načelnike i gradonačelnike i na skupštinske većine. Ona je ponovila da je ubjeđena da će opozicija na ovim izborima proći lošije nego prije četiri godine.

-Kada je riječ o DEMOS-u, očekujem da u svakoj opštini i u svakom gradu, u kojima izlazimo sa odborničkom listom budemo parlamentarna stranka i da učestvujemo u kreiranju budućnosti tih lokalnih zajednica. Ništa manja očekivanja nisu ni kada su u pitanju naši kandidati za načelnike opština Šekovići, Kotor Varoš, Petrovac/Drinić, Krupa na Uni i Čajniče – poručila je ona.

Govoreći  konkretno o Zvorniku, Stevanović je istakla da je cilj DEMOSA realan, a to je najmanje šest odborničkih mandata. Vjeruje da su građani Zvornika prepoznali dosadašnji rad i da su predstavnici DEMOSA opravdali njihovo povjerenje.

-Smatramo da je naš izborni program realan i ostvariv, jer znamo šta hoćemo, a znaćemo i da realizujemo ono šta ćemo građanima predstaviti tokom kampanje. Modernija i racionalnija gradska uprava, poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju, demografska obnova, urbani razvoj grada, borba protiv siromaštva i socijalna zaštita, razvoj sporta i turizma – samo je dio našeg izbornog programa i rješenja koja nudimo za razvoj našeg grada. Izborni program nam je dobar, ali ono što čini okosnicu našeg djelovanja jeste čvrsta veza sa građanima – dodala je ona.

Podrška DEMOS-a kandidatu SNSD-a za gradonačelnika Zvornika Zoranu Stevanoviću je, prema njenim riječima, logičan slijed i rezultat dugogodišnje saradnje na lokalnom nivou. Činjenica je da je u Zvorniku bilo dosta dobrih projekata kako u gradu, tako i u selima, a inicijator svih tih projekata, uz podršku koalicionih partnera, među kojima je i DEMOS, podsjetila je ona, bio je gradonačelnik Stevanović.

Dio programa DEMOS-a zasniva se i na zaštiti prirodnih resursa Srpske, poznato je da se stranka vrlo glasno protivi izgradnji mini hidrocentrala u Republici Srpskoj.

-Mi u DEMOS-u smatramo da je potrebno u potpunosti zaustaviti izgradnju malih hidroelektrana, jer one nanose nemjerljivu ekološku štetu. Izgradnja mini hidrocentrala donosi korist samo pojedincima i interesnim grupama. Često postavljamo pitanje da li je normalno da prirodno nasljeđe bude žrtvovano radi zarade pojedinaca i malih kompanija? Proces planiranja, projektovanja, izgradnje i korišćenja mini hidrocentrala je na štetu životne sredine i protiv interesa lokalnog stanovništva – poručila je Stevanović.

Nastavak izgradnje tih objekata, smatra ona, doveo bi do ozbiljne degradacije životne sredine na brojnim lokacijama u Srpskoj, a to bi značilo i uskraćivanje prava građanima Srpske da koriste prirodne vrijednosti koje imaju.

-Primjera radi, Drinjača, koja je nekada bila jedna od najčistijih rijeka u Republici Srpskoj, sada je velikim dijelom uništena, a kamenita obala pretvorena u mulj. Srpska je bogata čistim planinskim rijekama, koje bi mogle biti ogroman turistički potencijal, a ne poligon za uništavanje i zato se oštro protivimo izgradnji mini hidrocentrala, jer one nanose ogromnu ekološku štetu – zaključila je Spomenka Stevanović.