Funkcioneri u Bosni i Hercegovini na mnoge načine mogu da sakriju svoje bogatstvo, jer imovinske kartone, kao i porijeklo imovine, niko ne provjerava, dok pokušaji da se ovo zakonski uredi već godinama propadaju.

Funkcioneri u BiH imaju više načina da sakriju svoju imovinu nego što država ima načina da to provjeri. Prebacivanje nekretnina na rodbinu i prijatelje, of šor kompanije, slanje novca u inostranstvo, kao i otvaranje firmi u regionu, samo su neki od načina da se prikrije bogatstvo i izbjegne potreba za dokazivanjem njegovog porijekla.

Novinari koji su istraživali ove teme mnogu puta su dokazali da su funkcioneri u svojim imovinskim kartonima „zaboravili“ na stanove, automobile, kuće na moru, kao i na neke bankovne račune.

Centralna izbora komisija, kojoj se imovinski kartoni dostavljaju, nije odgovorna za tačnost podataka, a ni tužilaštva ne mogu puno jer netačno i nepotpuno davanje podataka u imovinskim kartonima nije tretirano ni Krivičnim ni Izbornim zakonom kao krivično djelo.

Pokušaji da se usvoji Zakon o porijeklu imovine godinama propadaju, kao i prijedlozi da se ova oblast reguliše u nekom o postojećih zakona. Jedni koji je napravio pomak jeste Kanton Sarajevo, koji od ove godine ima Zakon o porijeklu imovine.

Može ko šta hoće

– Nažalost, jedva smo došli do toga da se objavljuju imovinski kartoni, a sada služe samo, eto onako, da se komentariše. Niko ne može znati da li je to stvarno stanje, pogotovo kada se uzme u obzir da postoje ogromne mogućnosti da se imovina sakrije u inostranstvu, a da institucije ovdje nemaju nikakvog uvida – smatra izvršni direktor Transparensi internešenela BiH, Ivana Korajlić.

Podsjeća da TI godinama ukazuje na činjenicu da imovinski kartoni nemaju smisla ukoliko se informacije ne provjeravaju i ukoliko nema posljedica za lažno prijavljivanje.

– S druge strane, sistem je takav da imovinske kartone podnose samo izabrani zvaničnici dok imenovani, i ostali na koje se primenjuje Zakon o sukobu interesa, šalju finansijske izvještaje, koji se nigdje ne objavljuju – objasnila je Korajlićeva, dodavši je TI predlagao da se kroz prijedlog novog Zakona o sukobu interesa na nivou BiH odredbe o imovinskim kartonima pripoje Zakonu o sukobu interesa.

Objašnjava da su predlagali i da uvede kontrola i obaveza za detektovanje svih nepravilnosti, da se prijavljuje tužilaštvima. Ništa od toga nije usvojeno.

Popović: Ima načina

Sagalasan da nam trebaju promjene zakona je i profesor na Pravnom fakultetu u Banjaluci Vitomir Popović, koji smatra da bi se i u postojećim zakonima moglo naći rješenje, samo kada bi za to postojala politička volja.

– Primjera radi, ako sam prijavio jedan stan ili dva, a imam pet, to je krivično djelo davanja lažnog iskaza u svrhu ostvarivanja koristi. To je zakonom regulisano – objašnjava Popović.

Vitomir Popović

Problem je, međutim, što niko ne provjerava tačnost podataka, pa je to sada, tvrdi Popović, mrtvo slovo na papiru.