Mandate su potrošili degradirajući, negirajući, razvlašćujući i diskreditujući institucije Republike Srpske – naizmjenično iz Sarajeva i iz Banjaluke. A onda ekspresno, kameleonski, postali najžešći “zaštitnici” istih institucija.

I to su postali u danu kada su izgubili i posljednju nadu u još jedan nezasluženi vladajući mandat u Sarajevu. U danu kada se imenovani predsjedavajući Zoran Tegeltija pojavio pred parlamentarnom komisijom za izbor Savjeta ministara.

“Prevodila” je srpska opozicija Tegeltijine riječi i rečenice sa izvornog – srpskog jezika. I po vlastitom modelu loše projektovanih “performansa”, neuspješno pokušala da napravi novi! Kao i obično – dokazi im ne idu u prilog.

U našem političkom magazinu Pečat objavili smo stenogram sa sjednice Komisije za izbor Savjeta ministara, čime su demantovane tvrdnje predsjednika PDP-a Branislava Borenovića da je Tegeltija rekao da ga ne obavezuju stavovi i zaključci Narodne skupštine.

– Zastupaću stavove institucija kojima rukovodim i one odakle dolazim. Što se tiče pitanja koja su meni postavljena, kao narodnom poslaniku, neću da komentarišem. Valjda je svima jasno da zaključci Narodne skupštine Republike Srpske obavezuju Skupštinu i institucije Srpske. Narodna skupština Republike Srpske nikada sama ne može nametnuti zajedničkim institucijama svoje zaključke, niti odluke, već da se politikom konsenzusa pokuša postići dogovor o nekim temama – rekao je Tegeltija na sjednici ove komisije.

On je ranije izjavio da se ne može desiti da neće poštovati odluke Narodne skupštine.

– Nikada nisam rekao da me ne obavezuju zaključci Narodne skupštine. Nikada se ne može desiti da neću poštovati odluke Narodne skupštine, a ono što sam rekao jeste da Skupština ne može sama sprovesti odluke i zato govorimo o konsenzusu u BiH o zajedničkim temama – rekao je Tegeltija.